İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümleri

İş Güvenliği Ortam Ölçümleri nelerdiir ve nasıl yapılır.

6331 sayılı kanun gereği yapılması gerekiyor. iş güvenliği örtam ölçümleri , 6331 Sayılı İş Güvenliği Yasası ve ‘’İş Hijyeni Ölçüm test ve analizi yapan Laboratuvarlar hakkında yönetmelik 5. maddesine göre  göre aşağıdaki konularda yapılmalıdır.

Bu ölçümler Akredite kuruluşlar tarafından yapılmakta olup ölçüm gerekliliği ve periyotlar işyeri hekimi ve iş Güvenliği uzmanı tarafından belirlenmektedir.Entepe OSGB iş güvenliği ortam ölçümleri nin yapılmasını sağlamakta ve ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Ortam havası ölçümü
 • Ortam havası maruziyet ölçümü
 • Ortamda gaz ölçümü
 • Ortamda gaz maruziyet ölçümü
 • Ortamda VOC ölçümü
 • Ortamda VOC maruziyet ölçümü
 • Ortamda partikül madde ölçümü
 • Ortamda partikül madde maruziyet ölçümü
 • Ortamda gürültü ölçümü
 • Gürültü maruziyet ölçümü
 • Titreşim ölçümü
 • Titreşim maruziyet ölçümü
 • Aydınlatma ölçümü
 • Ortamda ağır metal ölçümü ve maruziyet ölçümü
 • Elektromanyetik alan ölçümü
 • Termal konfor (sıcaklık, nem, hava akım hızı) ölçümü
 • Ortamda yağ buharı ölçümü ve maruziyet ölçümü
 • Ortamda silika ölçümü ve maruziyet ölçümü
 • Ortamda inorganik asit ölçümü ve maruziyet ölçümü
 • Ortamda alkalin toz tayini ve maruziyet ölçümü

iş güvenliği ortam ölçümleri yukarıda belirlenmiş olan kapsamda yapılmalıdır.

iş güvenliği ortam ölçümleri