İş Güvenliğinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi

İş Güvenliği Yönetimi ve İnsan Kaynakları

Iş güvenliği yönetimi ve İnsan Kaynakları ; doğru insanların doğru işlerde yüksek bir istek ve memnuniyet düzeyi ile çalışmalarını sağlamak ve böylelikle şirketin, iş sağlığı ve güvenliği içinde hedeflenen, verimlilik ve karlılık düzeylerine ulaşmasına katkıda bulunmak İnsan Kaynakları yönetiminin en temel amacıdır.

iş güvenliği yönetimi
İnsan kaynağını doğru yönetemeyen firma hiçbir şeyi doğru yönetemez. Bunun için yapılacakların başında, kuruma insan kaynağı sağlamayı hedefleyen süreçleri oluşturmak ve bu süreçlerin uygulanmasını sağlamak geliyor.

İşletmenin tüm kademelerinde çalışacak personelin nitelikleri, görev tanımları yetki ve sorumlulukları tarif edilmeli işe eleman alımlarında ve işin yürütülmesi esnasında bu bilgiler kullanılarak hareket edilmelidir. Görev tanımları ve İs tanımları olarak nitelendirdiğimiz bu dokümanlar ilgili personele dağıtılmalı veya ulaşabilecekleri yerlerde bulundurulmalıdır.
Ayrıca yapılan işler; iş yapış tarzları, gerektirdiği nitelikler, bilgi ve beceriler bakımından işler ölçülmeli, zorluk ve büyüklük bakımından değerlendirilmelidir. İş değerlendirmesi sonuçları ücret sisteminin temelini oluşturmaktadır.

İşe Alma ve Yerleştirme 
Başarılı kurumların ortak özelliği, yetkin ve üretken insanlarla çalışmalarıdır. İşletmenin verimini arttırmak, bu nitelikte olan çalışanların sayısını arttırmaktan geçer. İşletmenin iş gücü ihtiyaçlarının belirlenmesi, temin edilmesi, işe alınması ve yerleştirilmesi bir sistem dahilinde yapılmalıdır.

İş Güvenliği Yönetimi konusunda insan kaynakları personelin seçilmesi ne kadar önemli ise iş ve işyerine uyumunun sağlanması da en az o kadar önemlidir. Bunun için işe yeni başlayan personel öncelikle iş sağlığı ve güvenliği açısından işyeri hekimi tarafından muayene edilerek işe uygunluğu tespit edilir. İşe başlamadan oryantasyon (uyum) eğitimine tabi tutulurlar. Bu eğitim işe başlayan personele işin başında yetkili kişiler tarafından verilir ve aşağıdaki konulardan oluşur.

İş Güvenliği Yönetimi ve İnsan kaynakları
İşletmenin tanıtılması, yönetim sistemi.
Şirket kalite ve iş güvenliği politikası ve hedefleri.
Organizasyon yapısı, yetki ve sorumluluklar.
İş yeri, çalışma ortamlarının düzeni.
Yapacağı işler, kullanacağı vasıta ve cihazlar.
Hijyen, temizlik, düzen.

Oryantasyon çalışmaları işe yeni başlayan personele işletme hakkında doğru bilgilerin, doğru zamanda, doğru kişiler tarafından verilmesi açısından önemli olup motivasyonu ve bilinçlenmeyi sağlaması açısından ekili olmakta ve negatif öğrenme/şartlanmayı engellemektedir.

Kurumsal Negatif Öğrenme – Beş Maymun Hikâyesi
Kafese beş maymun koyarlar, ortaya da bir merdiven ve tavana da muzları asarlar. Her bir maymun merdivenleri çıkarak muzlara ulaşmak istediğinde dışarıdan üzerlerine soğuk su sıkarlar. Her bir maymun aynı denemeye giriştiğinde soğuk su ile ıslatılır. Bir süre sonra muzlara ulaşmak isteyen maymunlar diğerleri tarafından engellenir.
Su kapatılır ve maymunlardan biri dışarı alınır ve yerine yeni bir maymun konulur.  İlk yaptığı iş muzlara ulaşmak için merdivenlere tırmanmak olur, fakat diğer dört maymun buna izin vermez ve yeni maymunu döverler…
Daha sonra ıslanmış maymunlardan biri daha yeni bir maymunla değiştirilir. Bu da muza ulaşmak üzere harekete geçer ve diğerleri tarafından dövülür.  Bu ikinci yeni maymunu en şiddetli ve istekli döven ilk yeni maymundur.
Islak maymunlardan üçüncüsü de değiştirilir. Bu da ilk atağında cezalandırılır. Diğer dört maymundan yeni gelen ikisinin en yeni gelen maymunu niye dövdükleri konusunda hiçbir fikirleri yoktur…

Son olarak en baştaki ıslanan maymunların dördüncüsü ve beşincisi de yenileri ile değiştirilir.
Tepelerinde bir salkım muz asılı olduğu halde artık hiçbiri merdivene yaklaşmaz. Neden mi?  Çünkü burada işler böyle gelmiş ve böyle gitmelidir. İşte bu nokta organizasyonel negatif öğrenmenin /şartlanmanın başladığı yerdir.

Eğitim Yönetimi
İş Güvenliği Yönetimi ve diğer ve tüm personel ile ilgili eğitim ihtiyaçları bölüm sorumlular tarafından tespit edilir. Eğitim ihtiyaçları;  iş yasası, iş sağlığı ve güvenliği yasası, faaliyet kapsamındaki diğer yasalar, müşteri şikâyetleri, yaşanan uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyetler ve firmanın hedeflere ulaşma arzusu dikkate alınarak tespit edilir.
Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinden sonra eğitimlerin planlaması yapılır. Burada iç ve dış eğitimler, katılımcılar ve eğitim bütçesi belirlenir.
Eğitimler planlandığı şekilde uygulanmalı ve kayıtları tutulmalıdır. Yeni gelişmeler karşısında yeni eğitim ihtiyaçları oluştuğunda eğitim planları revize edilmeli veya plan dışı eğitimlerde verilebilmelidir.

Performans Ölçme ve Değerlendirme
İş Güvenliği Yönetimi ve İnsan kaynakları performansının çalışanlarının birey ve ekip olarak ortaya koydukları performansa bağlıdır.
Değerlendirmeler bir süreç olarak ele alınmalıdır, sistemli bir şekilde yapılmalı, adil ve motive edici olmalı, işletme başarısının yükseltilmesi ve sürekli hale getirilmesine katkıda bulunmalıdır.
Performans ölçümleri, başarıyı yansıtan kriterler doğrultusunda oluşturmalı ve bu doğrultuda değerlendirmeler yapabilmelidir.
İyi yetişmiş insanların büyük ümitlerle işe başladıkları kurumlarda başarısız ve verimsiz oldukları maalesef kötü insan kaynakları yönetiminin eseridir.  Vasat insanlarımız yabancı ülke veya şirketlere girdiklerinde süper Türk; süper insanların, kötü yönetilen işletmelerimizde aptal adam durumuna düşürüldüklerini biliyoruz.
Büyük yatırımlar yaparak yetiştirdiğimiz çocuklarımız, gençlerimiz, kötü yönetilen işletmelerde heba olan insan kaynakları olarak değerlendirilmeli ve bu konu ciddi bir politika olarak ele alınmalıdır.
İş standartlarının oluşturulması, işe alma yerleştirme, eğitim, motivasyon sağlama, performans değerlendirme çerçevesinde yapılacak doğru bir insan kaynakları yönetimi başarıya ulaştıracak, şirketin kurumsallaşması ile kalıcı ve sürdürülebilir olacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği konularında hizmet vermek üzere yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri – OSGB Hekim ve Mühendişler ve teknik personelden oluşan bir ekip tarafından yürütülür. Bu kuruluşlarda iş güvenliği yönetimi ekip çalışması ve insan kaynakları yönetimi ile birlikte yürütülmelidir.

Necati ALOĞLU

Yönetim Danışmanı&İş Güvenliği Yönetimi Uzmanı

14 Eylül 2015

Bir cevap yazın

İLETİŞİM

Adres:Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Özge Sok. No:1 Zin D Plaza K:3 Daire:11
Çekmeköy – İSTANBUL
Tel    : 0 216 577 49 49
Gsm  : 0 549 640 10 33
Fax   : 0 216 576 35 01
E-Posta: info@entepeosgb.com.tr

BİZE ULAŞIN