Entepe İş Güvenliği Uzmanlığı

Entepe iş güvenliği hizmetleri; iş güvenliği uzmanı, risk değerlendirmesi, acil durumlar, iş güvenliği eğitimleri

Entepe OSGB ; iş güvenliği uzmanı, risk değerlendirmesi, acil durumlar, iş güvenliği eğitimleri kapsamında iş güvenliği uzmanlığı hizmetlerimiz.

iş güvenliği

Tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bakılmaksızın en az bir çalışanı olan iş yerlerinde aşağıdaki 3 temel çalışma yapılır.

1- Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi
Risk analizi ve risk değerlendirmesi ; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir. Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin bilgiler toplanarak tehlikeler belirlenir.
İş Güvenliği   kapsamında tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir
Risk analizi  ve risk değerlendirmesi ‘nin yenilenmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir. Ortaya çıkabilecek yeni risklerin oluşması durumunda risk analizi ve risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

2- Acil durum planı
İş Güvenliği için tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenerek Acıl Durum Planı hazırlanır.
Çok tehlikeli işleyişlerinde 30, tehlikeli işyerlerinde 40, az tehlikeli işyerlerinde 50 çalışana kadar özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirilir.
Hazırlanan acil durum  planının uygulama adımlarının  düzenli olarak takip edilebilmesi ve yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır,
İşyerinde, belirlenmiş olan acil durum ları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkması halinde acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir. 

3-İş Güvenliği Eğitimleri
İşyerinde çalışan tüm personel yönetmeliğe göre aşağıda belirtilen konu ve sürelerde eğitime katılırlar. İş Güvenliği Eğitimleri mesai saati içinde verilir ve eğitim bedeli işveren tarafından karşılanır.

 • Temel İş güvenliği eğitimi
 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 • Elle kaldırma ve taşıma,
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Ekranlı araçlarla çalışma,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • Tahliye ve kurtarma

Eğitim süreleri ve konuları
Az tehlikeli iş yerleri için en az sekiz saat,
Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat

Eğitim Geçerlilik süreleri

İş Sağlığı ve güvenliği eğitimleri 2 saat ve katları şeklinde verilebilir. Belge yenileme süresi Çok tehlikeli sınıflarda 1, Tehlikeli sınıflarda 2, Az tehlikeli sınıflarda 2 yıldır.

İş Güvenliği Eğitimi Verecek Kişi ve Kuruluşlar
İşyerinde çalışan İSG uzmanı
Ortak Sağlık Güvenlik Biriminin atadığı uzman
Üniversiteler

 

Necati ALOĞLU
Endüstri Mühendisi
İSG ve Yönetim Sistemleri Uzmanı

18 Eylül 2015

Bir cevap yazın

İLETİŞİM

Adres:Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Özge Sok. No:1 Zin D Plaza K:3 Daire:11
Çekmeköy – İSTANBUL
Tel    : 0 216 577 49 49
Gsm  : 0 549 640 10 33
Fax   : 0 216 576 35 01
E-Posta: info@entepeosgb.com.tr

BİZE ULAŞIN