İş Güvenliği ile İş Kazaları %98 Önlenebilir

İş Kazaları önlenebilir. İş Kazaları Tehlikeli Hareketler ve Tehlikeli Durumlardan kaynaklanıyor.

Iş kazaları önlenebilir. İş kazalarını önlenebilmesi için devlet İşveren ve Çalışanlar birlikte sorumluluk almalı ve sorumluluklarını yerine getirmelidir.  Devlet yasaları çıkartarak, teknik alt yapıyı oluşturarak ve denetimleri yaparak sorumluluğunu yerine getiriyor.

İşveren veya işveren vekili; sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmalı iş kazası ve meslek hastalıklarını oluşmasına neden olabilecek tüm tehlşikeleri tanımlamalı, risk değerlendirmesi yaparak önleyici tedbirlerini almalıdır. Acıl durumlarda ne yapılması gerektiğine dair planlan yapmalı ve uygulamaya koymalıdır.

İşveren veya işveren vekili;sağlık konusunda işyeri hekimi ve iş güvenliği konusunda uygun bir iş güvenliği uzmanı atayarak sorumluluklarını yerine getirirler. Ortak Sağlık Güvenlik birimleri işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendiren bağımsız ve bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardır. Entepe OSGB İş sağlığı ve Güvenliği konusunda işverenin her zaman yanındadır.

iş kazaları önlenebilir

İş kazaları önlemebilir: %98

İş kazaları önlenebilir kolaylıkla: %50

İş kazaları önlenemez: %2

SGK İstatistiklerine göre İş Kazalarının nedenleri genel olarak 3 grupta incelenir.

1.Teknik Nedenler-Tehlikeli Durumlar (%20-30)

 • Arızalı makine ve araçlar
 • Makinelerin düzensiz yerleştirilmesi
 • İşyerinin tertipsiz ve düzensiz olması
 • Yetersiz aydınlatma, ısı ve havalandırma
 • Toz ve gürültünün fazla olması
 • Kusurlu ve Güvensiz ortamlar
 • Eksik, yetersız ve uygunsuz ekipman
 • Uygun olmayan malzemeler
 • Acil durdurma butonların olmaması
 • Uyarı levhalarının/uyarıcı işaretlerinin bulunmaması

2.Kişisel Nedenler -Tehlikeli Hareketler: (%70-80)

 • Teknik bilgi noksanlığı
 • Dikkatsizlik, ihmal, beceriksizlik
 • Aşırı cesaret ve güven
 • Utanma ve fiziksel noksanlıklar
 • Sağlıksız Sağlık Durumu
 • Ruhsal bunalımlar
 • Tecrübesiz, eğitimsiz çalışmak
 • Dikkatsiz çalışmak
 • Başkasının işine karışmak
 • Çok hızlı ve acele çalışmak
 • Koruyucu ekipmanlarını kullanmamak
 • Uyarı levha ve işaretlerine uymamak
 • Kaba şaka yapmak

3. Umulmadık Olaylar: (%1-2)

 • Deprem, Yıldırım, Fırtına, Sel, vb.

Özetlemek gerekirse iş kazalarının %98 önlenebilir kazalardır.  İş kazlarını %50 si kolaylıkla önlenebilir kazalardır. İşyerinde tertip duzen olmaı halinde fazla para harcanmadan, bu kazaların yarısını önleeyebiliyoruz. İş kazlarının % 48 lik bir kısmı Tehlikeli durum ve Tehlikeli hareketlerin temeline kaynağına inmek, eksikleri gidermek ve  ve gerekli iyileştirmeleri yapmakla mümkün olacaktır.

Doğal afetler önlenemez ancak bilinçli bir toplum uygun altyapı ve düzgün bir çalışma ortamı sağlayarak bu olaylar karşısında çan ve mal kayıplarını önleyebiliri. Yanı deprem kacınılmazdır ancak kayıpları azaltmak ve önlemek teknik açıdan mümkündür.

Birkaç komedi haber: Bir üniversitemiz Kanpüsünü  fay hattı üzerine kurmuş, Bir belediyemizin meclisi toplanarak fay hattının yerini değiştirmiş. Japonyada bir deprem olmuş bir kişi ölmüş oda çamdan atlamış ve oda türkiyeden miş.

Tekrar edelim iş kazaları önlenebilir.

Necati ALOĞLU

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Bir cevap yazın

İLETİŞİM

Adres:Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Özge Sok. No:1 Zin D Plaza K:3 Daire:11
Çekmeköy – İSTANBUL
Tel:  0216 577 49 49
Gsm: 0 549 640 10 33
Fax: 0 216 576 35 01
E-Posta: info@entepeosgb.com.tr

BİZE ULAŞIN