İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

Entepe OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminde İnsan Kaynakları

Entepe OSGB , kurumsal çalışan, insan odaklı ve uzun vadeli düşünen firmamıza; İstekli adaylar İnsan Kaynakları bölümünden CV lerini gönderebilirler.

Entepe OSGB hizmetlerini sunmada iş güvenliği uzmanı , işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli arayışındadır.Entepe OSGB İş Sağlığı ve İş Güvenliği başvuruları Gizlilik esasına uygun olarak değerlendirir. Entepe OSGB İstanbul Anadolu yakasında   hizmet sunmaktadır. Entepe OSGB  İş Sağlığı Hizmetleri ve İş Güvenliği Hizmetleri başvuruları gizlilik esasına göre değerlendirir.

Entepe OSGB İnsan Kaynakları Yönetimi Süreci

Personel İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Bölüm Sorumluları ilgili pozisyonlar için gerekli personel ihtiyacını belirler ve İnsan kaynakları bölümüne iletir.Bu ihtiyaçlar aylık bölüm faaliyetleri toplantılarında da belirlenebilir.

Personelin Araştırılması: İhtiyaç olan personel, İlan yolu ile gazete, internet sayfası veya çevremizdeki kaynaklardan araştırılır. Personelin seçilmesi ve değerlendirilmesi: Adayların görüşmeye çağrılması mülakata alınması. Mülakat sonucu uygun adaylar belirlenir.

Oryantasyon Eğitimi: Eğitim süreç akışına uygun olarak bölüm sorumlular tarafından oryantasyon eğitimi verilir

Deneme Süreci ve Değerlendirmesi: 2 aylık deneme süresi içerisinde işe alınan personel, yöneticisi tarafından belirlenen form ile değerlendirilir.

Eğitim ve Bilinçlendirme : Oryantasyonunu tamamlayan personelin ihtiyacı olan eğitimler belirlenir. Eğitim süreç akışına ve eğitim planına uygun olarak eğitimler verilir. Eğitmen Eğitimin ile ilgili katılımcıların değerlendirmesini alır.

Motivasyon: Ekip çalışmasının oluşturulması ve etkinliğin artırılması için personelin motivasyonunun yüksek tutulması sağlanır. Bunun için Bölüm sorumlularından gelecek önerilere göre etkinlikler düzenlenir.

Performans Değerlendirme : Personelin yılda 2 defa belirlenen kriterler üzerinden performansları değerlendirilir. Bu değerlendirmeler ilgili bölüm amirleri tarafından gerçekleştirilir. Değerlendirilen formlar İnsan Kaynakları Departmanı’ na iletilir.

Rehberlik: Zaman zaman İK Yöneticisi, şirket içerisinde motivasyonu düşük, sıkıntılı, iş verimi düşen personeller ile bire bir görüşmeler yapar. Personeli kazanmaya yönelik yapılan bu görüşmelerden elde ettiği sonuçları üst yönetim ile paylaşır.

Görev Değişikliği: Pozisyon açığı olması durumunda departman yöneticileri tarafından yada personel görev değişikliği talebinde İK departmanına başvurur. İK Yöneticisi aday ile mülakat yaparak, ilgili departmanın yöneticisinin bilgisini de alarak adayın uygun olup/ olmadığına karar verir. Görev Değişiklik Formu düzenleyerek, duyurusunu yapar.

İş Disiplini: İş Disiplin Yönetmeliğine uygun olarak oluşturulan kurallar çerçevesinde değerlendirme yapılır. İhtar, savunama ve müeyyide uygulaması yapılır.

İsten Ayrıma : İşten kendi isteği ile ayrılmak isteyen personel Öncelikle işten ayrılacağını kendi yöneticisi ile paylaşır. Birim Yöneticisi de İK Yöneticisi’ ne bilgi verir. Personel İstifa dilekçesini 15 gün önceden IK yöneticisine iletir. İlişki kesme işlemi başlatılır. İK tarafından işten çıkacak elemanın hak edişleri hazırlanır. İbraname imzaladıktan sonra ödemesi yapılarak çıkışı sağlanır.

Çıkış Görüşme: İşten ayrılma isteği ile istifa dilekçesi yazan personel ile İK Yöneticisi çıkış görüşmesi yapar.

İLETİŞİM

Adres:Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Özge Sok. No:1 Zin D Plaza K:3 Daire:11
Çekmeköy – İSTANBUL
Tel    : 0 216 577 49 49
Gsm  : 0 549 640 10 33
Fax   : 0 216 576 35 01
E-Posta: info@entepeosgb.com.tr

BİZE ULAŞIN