Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri 

Entepe OSGB İş Sağlığı ve İş Güvenliği hizmetleri ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği etimleri veren Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdur.

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri Amacı
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan işyerlerini, bu işyerlerinde çalışanlara eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşları çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin amacı iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en alt seviyeye indirmek, işverenin, ve çalışanların maddi ve manevi zararlardan korunmasını sağlamaktır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Temel Esasları
İşbaşı yapacak tüm çalışanlarına alt işveren çalışanları dahil olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimleri aldırmak, eğitim almayanların iş başı yapmasına engel olmak işverenin sorumluluğundadır.
Eğitim programların hazırlanması ve uygulanması, eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, çalışanların bu programlara katılmasını, program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini işverenin sorumluluğundadır.
Eğitim programları çalışanların veya temsilcilerinin katılımı ile  genç, yaşlı, engelli gebe, emziren çalışanların durumları da dikkate alınarak yapılmalıdır.
Eğitimleri genellikle risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra yapılmalı, işin tehlike durumuna ve  belirlenen riskleri içeren kapsama uygun olmalıdır.  İşyerinin, kullanılan ekipmanların ve çalışanların durumlarında oluşacak yeni riskler, iş kazası ve meslek hastalıkları ’da dikkate alınarak eğitim programları güncellenmeli ve aşağıda belirlenen sürelerde verilmelidir
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.
İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.
Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak, eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygulamak ve bu konudaki talimatlara uymaktan sorumludur.
Eğitimler, uygun termal konfor şartlarında uygulamaların da yapılmasına imkân verecek uygun ve yeterli bir mekânda yapılır. Eğitimde uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır.
Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.
Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır.  

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Sıklığı
İşyerinin, yapılan işin, çalışanların özel durumlarının değişmemesi şartıyla aşağıda belirtilen sürelerde verilir. Bu durumların değişmesi ile eğitimler yenilenir.

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

Eğitimler Ne Kadar Süre İle Tekrarlanır ?
Çalışanların İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;

 • Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
 • Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
 • Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat
 • olarak her çalışan için düzenlenir.

Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte dört saat ve katları şeklinde işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de verilebilir.

Eğitimi Kimler Verebilir ?
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ;

 • İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan OSGB (Ortak sağlık Güvenlik Birimleri)
 • Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar
 • Üniversiteler

Bunun dışında bireysel çalışan sertifikalı uzmanlar, danışmanlık firmaları yönetmeliğe göre bu eğitimleri veremez.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Konuları

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • Hijyen, İşyeri temizliği ve düzeni,
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 • Elle kaldırma ve taşıma,
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Ekranlı araçlarla çalışma,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • Meslek hastalıklarının sebepleri,
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 • Hijyen,
 • İlkyardım.

Necati ALOĞLU
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Bir cevap yazın

İLETİŞİM

Adres:Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Özge Sok. No:1 Zin D Plaza K:3 Daire:11
Çekmeköy – İSTANBUL
Tel    : 0 216 577 49 49
Gsm  : 0 549 640 10 33
Fax   : 0 216 576 35 01
E-Posta: info@entepeosgb.com.tr

BİZE ULAŞIN