Entepe OSGB İş Güvenliği Yönetmelikleri

İş Güvenliği Yönetmelikleri Entepe OSGB web sitesinde

İş Güvenliği yönetmelikleri Entepe OSGB ve iş sağlığı ve güvenliği hizmet sağlayıcıları tarafından uygulamaların tüm aşamalarında kullanılır. Sağlanan hizmetler yönetmelikler kapsamında denetlenir.

iş güvenliği yönetmelikleri

Kanun veya Yasa
Bir anayasal hukuk sisteminde yetkili organlarca meydana getirilen hukuk kurallarıdır. Kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler birer hukuk kuralıdır. Yürürlükte olan hukuk kurallarının tümüne mevzuat denir. Dar anlamında kanun, yasama organınca yapılan kanun adıyla gerçekleştirilen işlerdir. İş güvenliği yasası bakanlık tarafından çıkarılan İş Güvenliği Yönetmelikleri ile uygulanır

Yönetmelik
Bakanlıkların ve kamu tüzel kişilerin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanması için çıkardıkları hukuk kurallarıdır. Resmi Gazete ‘de yayımlanır ve yürürlüğe girer fakat yönetmeliklerin hepsi Resmi Gazete ‘de yayımlanmaz. Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazete ‘de yayımlanacağı kanunlarla belirlenir.
Yasa ve tüzüklere aykırı hüküm içeremezler. Ülke çapında uygulanacak olan yönetmeliklerin yargısal denetimi Danıştay tarafından yapılırken, diğer yönetmeliklerin yargısal denetimi genel görevli İdare Mahkemeleri tarafından yapılır.
Yasa ve yönetmeliklere uyulmaması durumunda yargı organları çeşitli maddi ve manevi cezalara çarptırır. Yönetmeliklere uyulmaması halinde İlgili Bakanlıklar ise İdari Para Cezaları uygulayabilir.

İş Güvenliği Yönetmelikleri
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasasına bağlı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan ve uygulamaya konulan güncel iş güvenliği yönetmelikleri aşağıda verilmiştir. İş Güvenliği Yönetmelikleri İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu uygulayıcıları, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından uygulanır. İş Güvenliği Yönetmelikleri uygulamaları ifade eder

 1. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması HY 02.07.2013 28695
 2. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 29.11.2006 26361
 3. Makina Emniyeti Yönetmeliği 03.03.2009 27158
 4. Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği 30.12.2008 27096
 5. Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler Yönetmeliği 30.12.2006 26392
 6. Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Yönetmelik 07.04.2004 25426
 7. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 11.09.2013 28762
 8. SKB Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler HY 16.07.2013 28709
 9. Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 31.12.2012 28514
 10. Tehlikeli ve CT Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine DY 13.07.2013 28706
 11. Tozla Mücadele Yönetmeliği 05.11.2013 28812
 12. Ücret Prim İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Turlu İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesi Yönetmelik.18.11.2008 27058
 13. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği 29.08.2003 25214
 14. Yapı İslerinde ISvG Yönetmeliği 05.10.2013 28786
 15. Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği 03.03.2004 25391
 16. Yurtiçinde İse Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 25.04.2009 27210
 17. Yüzdelerden Toplanan Paraların İsçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik 28.02.2004 25387
 18. Alt İşverenlik Yönetmeliği 27.09.2008 27010
 19. Asansör İşletme Bakim ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği 24.06.2015 29396
 20. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 25.01.2013 28539
 21. Asgari Ücret Yönetmeliği 01.08.2004 25540
 22. Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 30.12.2006 26392
 23. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 24. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 15.06.2013 28678
 25. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 30.12.2013 28867
 26. Çalışanların Gurultu ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 28.07.2013 28721
 27. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 30.04.2013 28633
 28. Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 22.08.2013 28743
 29. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 11.10.2008 27021
 30. Çocuk ve Genç İsçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 06.04.2004 25425
 31. Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri 15.05.2013
 32. Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik 14.09.2010 27699
 33. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 06.03.2007 26454
 34. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda SGO HY 16.04.2013 28620
 35. Elektrik İç Teşvişleri Yönetmeliği 04.11.1984 18565
 36. Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik 11.11.1989 20339
 37. Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yönetmeliği 30.11.2000 24246
 38. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği 21.08.2001 24500
 39. Elektronik Tebligat Yönetmeliği 19.01.2013 28533
 40. Elle Taşıma İsleri Yönetmeliği 24.07.2013 28717
 41. Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan ITEIPCKYKDY 09.01.2014 28877
 42. Gebe veya Emziren Kadınların CSEO ve Çocuk Bakim Yurtlarına Dair Yönetmelik 16.08.2013 28737
 43. Geçici veya Belirli Sureli İşlerde İŞG Hakkında Yönetmelik 23.08.2013 28744
 44. Hafriyat Toprağı İnşaat ve yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 18.03.2004 25406
 45. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Sureleri Yönetmeliği 06.04.2004 25425
 46. Hazırlama Tamamlama ve Temizleme İsleri Yönetmeliği 28.04.2004 25446
 47. Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 05.07.2013 28698
 48. IGU Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri HY 30.04.201529342
 49. İlkyardım Yönetmeliği 29.07.2015 29429
 50. İş Ekipmanlarının Kullanımında SvG Şartları Yönetmeliği 25.04.2013 28628
 51. İŞG Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 24.12.2013 28861
 52. İŞG Hizmetleri Yönetmeliği 29.12.2012 28512 (2)
 53. İŞG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 29.12.2012
 54. İş Hijyeni OTAY Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik 20.08.2013 28741
 55. İş Kanununa İlişkin Çalışma Sureleri Yönetmeliği 06.04.2004 25425
 56. İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Surelerle Çalışma Yönetmeliği 06.04.2004 25425
 57. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 18.01.2013 28532
 58. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 1.08.2005 25902
 59. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak SGOI Yönetmelik 17.07.2013 28710
 60. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin GYSE Hakkında Yönetmelik 18.12.2014 29209
 61. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 18.06.2013 28681
 62. İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik 30.03.2013 28603
 63. İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Yürütülecek İŞG Hizmetlerine Yönetmelik 29.06.2015 29401
 64. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 18.06.2013 28681
 65. Kadın Çalışanların Gece Postalarında CKH Yönetmelik 24.07.2013 28717
 66. Kanserojen veya Mulajken Maddelerle Çalışmalarda SGOHY 06.08.2013 28730
 67. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda SGO Hakkında Yönetmelik 12.08.2013 28733
 68. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik 30.04.2011 27920

Bir cevap yazın

İLETİŞİM

Adres:Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Özge Sok. No:1 Zin D Plaza K:3 Daire:11
Çekmeköy – İSTANBUL
Tel    : 0 216 577 49 49
Gsm  : 0 549 640 10 33
Fax   : 0 216 576 35 01
E-Posta: info@entepeosgb.com.tr

BİZE ULAŞIN

. Entepe OSGB, vavada online casino'nun finansal desteği ile işletilmektedir. Bağlantı üzerinden kayıt olarak 100 freespin ve ilk para yatırma işleminizde 1000 $ 'a kadar kazanacaksınız. Sitede Windows ve Office'in tam işlevselliğine, kmspico indir'e erişin.