İş Güvenliği Eldiveni Seçimi Kullanımı ve Önemi

İş Güvenliği Eldiveni seçimi, kullanımı yerinde ve doğru yapılmalıdır. İş güvnliği eldiveni işyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu korunma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımların özelliklerini göz önüne alarak teslim edilen eldivenin kullanım alanını ve kullanılmaması gereken iş niteliklerini belirlenir. Kişisel koruyucu […]

Çar/Eki/2016

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

A sınıfı iş güvenliği uzmanı nasıl olunur? A sınıfı iş güvenliği uzmanı çok tehlikeli iş yapan işyerlerinde görevlendirilirler. A sınıfı uzmanı olabilmek için uzun bir süreçten geçmek gerekiyor. A Sınıfı Iş Güvenliği Uzmanı Olma Süreci 1- Mimar, mühendis veya teknik okul mezunu olmak 2- ÇSGB ‘nın açmış olduğu eğitimlere katılmak ve C sınıfı uzmanlık sertifikasına […]

Sal/Haz/2016

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Alanları

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kimdir? B Sınıfı İş Güvenliği uzmanı Tehlikeli iş yapan işyerlerinde görevlendirilirler. 4 yıllık teknik okullarda mezun olanlar. Mimar, Mühendis, kimyager, biyolog, fizikci, teknik öğretmen) Çalışma Bakanlığının açmış olduğu kurslara katılardan ve ÖSYM nin açmış olduğu sınavlarda başarılı Sınavlarda başarılı B sınıfı iş güvenliği uzmanı olurlar. B sınıfı iş güvenliği uzman […]

Sal/Haz/2016

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Hangi İşyerlerinde Görev Alır.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kimdir? Mühendislik, Mimarlık veya 4 yıllık teknik okullarda mezun olanlar (kimyager, biyolog, fizikci, teknik öğretmen..) Çalışma Bakanlığının açmış olduğu kurslara katılardan ve ÖSYM nin açmış olduğu sınavlarda başarılı Sınavlarda başarılı C sınıfı iş güvenliği uzmanı olurlar. C Sınıfı İş Güvenliği uzmanı Az Tehlikeli iş yapan işyerlerinde görevlendirilirler. 3 yıl fiili […]

Paz/Haz/2016

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Iş sağlığı ve güvenliği kanunu amacı, kapsamı ve uygulamaları Iş sağlığı ve güvenliği kanunu amacı, kapsamı ve uygulamaları; anayasamızın herkesin yaşam hakkı, varlığını korunma ve geliştirme hakkına dair 17.madde Herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme hakkı 48. Madde. Güvence altına alınmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenleme 4857 Sayılı İş Kanunun 77. Ve […]

Cts/Nis/2016

Entepe OSGB OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Entepe OSGB ‘de OHSAS İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir.   OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ‘in üç ana başlıkta toplayabileceğimiz […]

Çar/Ara/2015

Entepe OSGB Kalite Yönetim Sistemi

Entepe OSGB Kalite Yönetim Sistemi ‘ni oluşturdu ve uyguluyor Kalite Yönetim Sistemi Entepe OSGB, ISO 9001Uluslararası standartlar kuruluşu (ISO) tarafından geliştirilen 9001 numaralı standart; İşletmelerin doğru yönetilmesi, dünyadaki sınırlı kaynakların verimli kullanılması, rekabet gücünün artırılması, kurumsal bir yapıya kavuşturulması ve böylece global krizlere karsı dayanıklı olması amacıyla uygulamaya konulmuştur. Bu sistem ilgili standarda uygun olarak […]

Pts/Ara/2015

Entepe OSGB İş Güvenliği Yönetmelikleri

İş Güvenliği Yönetmelikleri Entepe OSGB web sitesinde İş Güvenliği yönetmelikleri Entepe OSGB ve iş sağlığı ve güvenliği hizmet sağlayıcıları tarafından uygulamaların tüm aşamalarında kullanılır. Sağlanan hizmetler yönetmelikler kapsamında denetlenir. Kanun veya Yasa Bir anayasal hukuk sisteminde yetkili organlarca meydana getirilen hukuk kurallarıdır. Kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler birer hukuk kuralıdır. Yürürlükte olan hukuk kurallarının tümüne mevzuat denir. Dar anlamında […]

Cts/Ara/2015

İş Sağlığı ve Güvenliğine Çevre Uygulamaları

çevre kirliliği ,iş sağlığı ve güvenliğine uygulamaları çevre kirliliği , iş sağlığı ve güvenliği ile birlikte ele alınmalıdır. He iki konudada ortak nokta insan sağlığı ve güvenliğidir. çevre nedir? çevre, insanı ve diğer canlı varlıkları doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etmenlerin tümüdür. çevre kirliliği nedir? Çevrenin doğal yapısını ve […]

Cts/Kas/2015

Entepe OSGB İş Güvenliği İstanbul Firmaları

İş Güvenliği İstanbul  Firmaları Entepe OSGB yi tercih ediyor. iş güvenliği istanbul firmaları Entepe osgb tarafından hizmet kapsamında olanlara sürekli sağlık ve iş güvenliği hizmeti sunmaktadır. Entepe OSGB  İşgüvenliği İstanbul firmaları olup hizmet kapsamı aşağıda verilmiştir. İş Güvenliği Uzmanlığı İşyeri Hekimliği Danışmanlık ve Rehberlik İSG Temel Eğitimi İzleme, Ölçme ve Denetleme İşyeri Sağlık Gözetimi Risk […]

Çar/Kas/2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen Entepe OSGB – Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri sunmak üzere faaliyet göstermektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ‘nün Kuruluşu 24.07.2003 tarih ve 25178 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kuruluş Kanununun […]

Çar/Eki/2015

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri Entepe OSGB ‘de

Iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Entepe OSGB Iş Güvenliği firmasında iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ; Entepe OSGB İş Sağlığı ve İş Güvenliği hizmetleri ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği etimleri veren Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdur. Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri Amacı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan işyerlerini, bu […]

Pts/Eki/2015

Risk Analizi Entepe OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği

Risk Analizi ve değerlendirilmesi aşamaları; Risk Analizi : Tehlike ve Tehlike Kaynaklarının Belirlenmesi, Tehlike Kaynaklarının Her Birinden Kaynaklanan Tehlikelerin Belirlenmesi,Seçilen Her Bir Tehlikenin Risk Analizinin Yapılması, Alınacak Tedbirlerin Belirlenmesi, Düzeltici Faaliyet Eylem Planının Yapılması İle Başlanmıştır. İşyerindeki Tehlike Tanımlamaları: İşyeri bina ve eklentileri İşyerinde yürütülen faaliyetler ile işve işlemler Üretim süreçve teknikleri İşekipmanları Kullanılan maddeler. […]

Cts/Eki/2015

Entepe İş Güvenliği İstanbul OSGB Firmaları

İstanbul OSGB Firmaları Entepe de. İstanbul osgb firmaları ; İstanbul , Kocaeli, Tekirdağ illerine hizmet verebilmektedir. İstanbul osgb firmaları diğer illerde ancak şube açarak hizmet verebilirler. Entepe Osgb 6331 sayılı yasa kapsamında hizmetler sunmak üzere Çalışma sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafında yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve İş Güvenliği firmalarıdır. Belirli şartları sağlayan firmalara osgb yetkisi verilir. Bu […]

Pts/Eki/2015

Entepe OSGB İstanbul İş Güvenliği

Entepe OSGB istanbul iş güvenliği uzmankadrosun ve tecrübesi ile sektörün önde gelen firması. Entepe OSGB istanbul iş güvenliği 30.06.2012 tarihinde yürürlüğe 6331 sayılı kanuna İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine, 29.12.2012 Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik  ve ilgili diğer yönetmeliklere uygun olarak Bakanlık tarafından belgelendirilmiş İSG Uzmanları tarafından hizmet verir. Uzmanlar İşveren […]

Sal/Eki/2015

Entepe OSGB Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Entepe OSGB ile Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamada olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu gereği tüm işyerleri az tehlikeli sınıfta yer alan okul ve eğitim kurumları 2015 yılı için 50 kişinin üzerinde 2016 yılı için 10 kişinin üzerinde çalışanı (SGK lı personel) olması durumunda bu hizmeti […]

Pts/Eki/2015

Entepe İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti İstanbul Entepe OSGB ‘de İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti , 30.06.2012 tarihinde yürürlüğe 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği kanuna ve bağlı Yönetmeliklerine uygun olarak temel hizmetler: 1- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti – İşe Giriş ve Periyodik Muayeneler İş sağlığı ve güvenliği kapsamında alışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik […]

Sal/Eyl/2015

Entepe İş Güvenliği Hizmetleri

Entepe iş güvenliği hizmetleri; iş güvenliği uzmanı, risk değerlendirmesi, acil durumlar, iş güvenliği eğitimleri Entepe OSGB ; iş güvenliği uzmanı, risk değerlendirmesi, acil durumlar, iş güvenliği eğitimleri tüm işyerlerini kapsayacak şekilde uzmanlarımız tarafından kısmı zamanlı olmak üzere sunulur ve periyodik olarak kontrol edilir. Tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bakılmaksızın en az bir çalışanı olan işyerlerinde […]

Cum/Eyl/2015

Kurumsal İş Güvenliği Yönetimi

Kurumsal İş Güvenliği Yönetimi Entepe OSGB ‘de Kurumsal İş güvenliği Yönetimi temel amacı iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşmasını önlemek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır. Bu kapsamda yürütülen İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri; Kurumsal İş güvenliği Yönetimi ‘nin temel amacı iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşmasını önlemek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı […]

Çar/Eyl/2015

İş Güvenliğinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi

İş Güvenliği Yönetimi ve İnsan Kaynakları Iş güvenliği yönetimi ve İnsan Kaynakları ; doğru insanların doğru işlerde yüksek bir istek ve memnuniyet düzeyi ile çalışmalarını sağlamak ve böylelikle şirketin, iş sağlığı ve güvenliği içinde hedeflenen, verimlilik ve karlılık düzeylerine ulaşmasına katkıda bulunmak İnsan Kaynakları yönetiminin en temel amacıdır. İnsan kaynağını doğru yönetemeyen firma hiçbir şeyi […]

Pts/Eyl/2015