Kurumsal İş Güvenliği Yönetimi

Kurumsal İş Güvenliği Yönetimi Entepe OSGB ‘de

Kurumsal İş güvenliği Yönetimi temel amacı iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşmasını önlemek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır. Bu kapsamda yürütülen İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri;

kurumsal iş güvenliği

Kurumsal İş güvenliği Yönetimi ‘nin temel amacı iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşmasını önlemek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır. Bu kapsamda yürütülen İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri;

  • Risk Analizi ve Değerlendirmesi
  • Acil Durum Eylem Planı
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
  • Yangın Güvenliği ve Eğitimi
  • İlkyardım Eğitimi
  • Patlamadan Korunma Dokümanı
  • Sağlık Güvenlik Dokümanı /Planı
  • Sağlık Gözetimi ve Muayeneleri
  • İş Güvenliği Ortam Ölçümleri
  • İş Ekipmanları Periyodik Kontrolleri

Kurumsal İş güvenliği Yönetimi hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi istenen neticeye ulaşılması için işyerlerinin kurumsallaşması ve bu şekilde yönetilmesi gerekmektedir.

Kurumsallaşma         

Şirket yönetimi; amaç ve politikalar çerçevesinde hedeflerin belirlenmesi, kaynakların sağlanması, doğru ve etkin olarak kullanılmasıdır. Kurumsallaşma ise yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, kişi ve bölümler arası ilişkinin ortaya konulması, yönetim kurallarının, iş standartlarının oluşturulması ve sürdürülmesi şeklinde Yönetim Sisteminin oluşturulmasıdır.

Kuruluşun sahipleri veya yönetim kurullarının yetki ve sorumluluklarının doğru belirlenmesi, Yönetim kurulu ile yöneticiler ve çalışanlar arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi şirket yönetiminin en önemli kilit noktasını oluşturur.

Bir kuruluşu başarılı bir şekilde idare etmek ve çalıştırmak için, kuruluşun performansının iyileştirilmesi, etkinlik ve verimliliğin artırılmasına yönelik bazı yönetim prensipleri geliştirilmiştir. Yönetim prensiplerinin başarılı olarak uygulanması rekabet gücünü artıracak karlı ve verimli bir kuruluş olmasını sağlayacaktır.

Kuruluşlar müşterilerine bağlıdır. Müşterisini tanımayan, beklentilerini algılayamam kurum başarılı olamaz. Bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdır. Çalışan personel de kurumun iç müşterisidir. İç müşteri memnun olmadan dış müşteriyi memnun etmek mümkün değildir.

Her seviyedeki çalışanların yönetime katılımı önemlidir. İstisnasız herkesin katılımı olamadan iyi bir yönetim oluşturmak mümkün değildir. Tüm çalışanlar bir zinciri oluşturur, bir zincir ancak en zayıf halkası kadar güçlü olabilir. Tüm çalışanlar görev tanımlarına uygun olarak işlerini sürdürmesi takım anlayışı ile çalışması başarıya götürecektir.

Kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlayan liderlere ihtiyaç vardır. Liderler çalışanların hedeflerin başarılmasında çalışanların katılımını sağlar ve uygun ortamı oluştururlar. Sorumlu yöneticiler, kendilerinden sonra gelecek ve görevlerini devredecekleri kişileri yetiştirmeleri en önemli liderlik görevleridir.

Arzulanan sonuçlara ulaşmak için faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir süreç olarak ele alınmalı, tanımlanmalı ve uygulanmalıdır. Süreçler faaliyetlerin başlama ve bitiş noktaları arasındaki aşamaları, girdileri, çıktıları ve kaynakları ve sorumluları ile ele alınır. Birbirleri ile ilgili süreçler bir sistem olarak tanımlandığı, anlaşıldığı ve yönetildiğinde hedeflerin başarılmasında işletmenin etkinliğine ve verimliliğine katkı sağlayacaktır.

Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kalıcı hedefi olmalıdır. Sürekli iyileştirme; tüm faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü sonucunda düzeltici ve önleyici düzeltici faaliyetlerin uygulanması ile olacaktır.

Hatalar oluşmadan tüm tedbirleri almak ve hataların ortaya çıkmasını engellemek önleyici yaklaşım olarak tanımlanır. Alt yapı ve çalışma ortamının düzenlenmesi, kuruluş içindeki eğitimler, iş tanımları, faaliyet planları, yetki ve sorumluluklar, tesislerin bakımı, tasarım faaliyetleri, toplantılar, iş güvenliği tedbirleri, test ve kontroller bunlara bağlı oluşturulan kayıtlar önleyici faaliyet olarak uygulanır.

Hata ortaya çıkınca düzeltici faaliyet uygulanır. Düzeltici faaliyet, hatanın kaydedilmesi, kök nedenlerinin ortaya konulması ve yönetim tarafından izlenmesi ile hatanın tekrarı önlenebilir. Hatalar ve ortaya çıkan problemler, beyin fırtınası vb. problem çözme teknikleri ile analiz edilir.  Alınan sonuçlar iyileştirme aracı olarak kullanılır.

İyi yönetilen bir kurum etkin kararlar alır ve olaylara gerçekçi yaklaşır. Etkin kararların alınması verilerin sağlıklı toplanması, analiz edilmesi ile olur. Verilerin sağlıklı toplanması kurulmuş olan etkin bir yönetim sistemi ile mümkün olacaktır. Sürç yöneticileri belirlenmiş olan hedefler doğrultusunda faaliyetlerini belirli dönem sonunda verilere dayalı olarak analiz ederek raporlarlar. Yönetim toplantılarında bu raporlar doğrultusunda etkili ve tutarlı kararlar alınır.

Kuruluşlar müşterileri, çalışanları ve tedarikçileri ile ilgili tarafları oluştururlar. Bu taraflar arasındaki ilişkileri karşılıklı faydaya dayalı olarak geliştirilmeli, kazan kazan anlayışı ile sürdürülmelidirler.

Kurumsallaşmak bir süreç meselesidir, zaman alır.  Sistematik çalışmayı sürekliliği gerektirir. Doğru ve etkin kararların zamanında alınması kararlılıkla uygulanması ile ortaya çıkar.

Kurumsal alt yapının oluşturulmasında, uluslararası manada standardize edilmiş ve tüm işletmelere uygulanabilen Kalite Yönetim Sistemlerinden yararlanılabilir.

Sürekli gelişmeye açık, İzlenebilen, denetlenebilen ve hataları önleme yeteneğine sahip bir yönetim sistemi olmayan kuruluşların iyi yönetilmesi ve kurumsallaşması mümkün değildir. Kurumsallaşamayan işletmelerin de yapıları sağlam olmayacağından büyümeleri ve krizlere dayanıklı olmaları mümkün olmayacaktır. N TEPE kurumsal eğitim&yönetim&danışmanlık hizmetleri sunan firmamızdır.

 

 

Necati ALOĞLU
Endüstri Mühendisi
İSG ve Yönetim Sistemleri Uzmanı

16 Eylül 2015

Bir cevap yazın

İLETİŞİM

Adres:Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Özge Sok. No:1 Zin D Plaza K:3 Daire:11
Çekmeköy – İSTANBUL
Tel    : 0 216 577 49 49
Gsm  : 0 549 640 10 33
Fax   : 0 216 576 35 01
E-Posta: info@entepeosgb.com.tr

BİZE ULAŞIN